PRAVNI OKVIR I PRIJAVNICA

ŠTO JE POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM KROZ VOLONTIRANJE?

Volontiranje je aktivnost ili usluga od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit.

Sukladno Zakonu u volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13), Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje su u dugoročnom volonterskom angažmanu, tj. volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu organizator volontiranja Potvrdu izdaje na zahtjev volontera ukoliko se radilo o dugotrajnom volontiranju.

Više o ovoj temi možete pronaći na:

https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/izivkovic/Vodič%20za%20organizatore%20volontiranja%20i%20volontere.pdf